Bình Ngô Đại Cáo

Tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo - Tác giả Nguyễn Trãi - Bản dịch Ngô Tất Tố

Tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo - Tác giả Nguyễn Trãi - Bản dịch Ngô Tất Tố

Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi, Ngô Tất Tố.

• Phạm Duy Tùng 14 minute read