Chỉ số MACD, là tên gọi tắt của moving average convergence/divergence, là một chỉ số giao dịch được sử dụng trong phân tích kỹ thuật trên giá cổ phiếu. Chỉ số được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ 20. Chỉ số MACD giúp chúng ta xác định sự thay đổi của sức mạnh, hướng, động lượng (...