Nhân dịp đầu tháng, mình khai bút với chủ đề Real Time Recommendation. Paper này mình đọc cũng khá lâu rồi, giờ mới có dịp note lại chia sẻ. Các kỹ sư của ByteDance vừa mới cung cấp một paper nêu ra một vài hướng nghiên cứu của họ về Real Time Recommendation mà họ đã áp dụng thành công trong sản phẩm tiktok. Chủ đề này liên quan nhiều đến MLOpts - xây dựng kiến trúc hệ thống.

Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu các bạn một vài cách để có thể đọc file trong python. Thông thường, mình sẽ search google rồi copy paste các đoạn mã lệnh của người dùng đóng góp trên stackoverflow về và chạy. Nay mình ngồi túm nó lại thành 1 bài viết để sau này mình dễ dàng tra cứu