Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu các bạn một vài cách để có thể đọc file trong python. Thông thường, mình sẽ search google rồi copy paste các đoạn mã lệnh của người dùng đóng góp trên stackoverflow về và chạy. Nay mình ngồi túm nó lại thành 1 bài viết để sau này mình dễ dàng tra cứu