minimax

Xây dựng chương trình AI đơn giản cho game cờ tướng

Xây dựng chương trình AI đơn giản cho game cờ tướng

Hướng dẫn xây dựng chương trình AI đơn giản cho game cờ tướng sử dụng minimax và cắt tỉa alpha, beta. Sử dụng html với javascript và package http-server của nodejs

• Phạm Duy Tùng 9 minute read