Có đôi khi, mình muốn test một model nào đó, nhưng mà mình lại tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm test data. Vì vậy, mình tạo cái tut này để lưu lại những data mình lượm lặt được, phục vụ cho việc tìm kiếm sau này dễ dàng hơn. Dataset này cung cấp tầm 19G hình ảnh nhạy cảm. Phục vụ cho các bài toán phân loại, nhận...