Tools sinh mật khẩu thông minh, tự động, tránh làm lộ mật khẩu Chiều dài: Generate Password Ký tự thường: abcd Ký tự hoa: ABCD Ký số: 1234 Ký tự đặc biệt @#$! Pass của bạn: copy         Một số lưu ý khi đặt mật khẩu Để tránh cho mật khẩu bị tấn công bởi yếu hacker bằng kỹ thuật tấn công từ điển, tấn công từ điển, tấn...

Tools sinh số ngẫu nhiên Việc phát sinh một con số được gọi là ngẫu nhiên được sử dụng rộng rãi vì nhiều thứ trong thế giới thực được xem là được xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, để mô phỏng những quá trình xảy ra như ở thế giới thực, chúng ta cần sinh các con số một cách ngẫu nhiên. Ví dụ, hình dạng của đám mây,...