Lịch sử hình thành, phát triển ngôn ngữ c++ C++ là ngôn ngữ lập trình “bậc trung” được phát triển bởi Bjarne Stroustrup vào năm 1979 tại phòng thí nghiệm Bell Labs. C++ hoạt động được trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Mac OS, và các phiên bản của UNIX. Series bài học này hướng tới một khóa học đơn giản, với...

Lời giới thiệu Chúng ta cần một phần mềm có chất lượng tốt tốt một chút để hỗ trợ coding nhanh, gọn, lẹ. Các bạn có thể sử dụng các phần mềm miễn phí như Eclipse, NetBean, CodeBlock, Notepad++ …. Trong bài viết này, mình đề nghị các bạn cài visual studio hoặc visual studio code. Visual stuido là một phần khá bá đạo, hỗ...

Chương trình đầu tiên, Hello World Mã nguồn 1#include <iostream> 2using namespace std; 3 4// main() is where program execution begins. 5int main() { 6 cout << "Hello World. My name AlexBlack."; // prints Hello World. My name AlexBlack. 7 return 0; 8} Các bạn hãy thực hiện các bước mình mô tả kỹ ở bên dưới Mở text...