NudeNet Dataset [Dataset Nhạy Cảm, 18+ Only]

Có đôi khi, mình muốn test một model nào đó, nhưng mà mình lại tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm test data. Vì vậy, mình tạo cái tut này để lưu lại những data mình lượm lặt được, phục vụ cho việc tìm kiếm sau này dễ dàng hơn.

Dataset này cung cấp tầm 19G hình ảnh nhạy cảm. Phục vụ cho các bài toán phân loại, nhận dạng và kiểm duyệt nội dung hình ảnh/ video.

https://archive.org/download/NudeNet_classifier_dataset_v1/NudeNet_Classifier_train_data_x320.zip

Đối với các bạn muốn mì ăn liền, thì có thể tải pretrain model NudeNet trên pip về rồi thử.

Comments