Nội dung bài viết này sẽ đề cập đến các chủ đề Hàm trong python Tham số mặc định Arbitrary Arguments Keyword Arguments Arbitrary Keyword Arguments Hàm Lambda trong python Hàm map Hàm filter Hàm reduce Hàm trong python Hàm là một khối lệnh, được thực thi khi được gọi. Hàm được định nghĩa bằng từ khoá def....

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập tới các câu lệnh điều khiển trong python. Các câu lệnh điều khiển bao gồm if, if-else, for, while Câu lệnh điều khiển if Câu lệnh điều khiển for Hàm range Kết hợp câu lệnh for với if từ khoá break, từ khoá continue, từ khoá pass Vòng lặp while Kỹ thuật duyệt container trong...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu dạng container trong python Kiểu dữ liệu string Một vài phương thức cơ bản của string Phương thức isdecimal, isdigit, isnumeric Phương thức isascii, isalpha, isalnum, isspace, isupper Phương thức lstrip, rstrip, strip Phương thức find, index Phương thức...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các mục sau Cài đặt python Cài đặt phần mềm để lập trình python (IDE) Chương trình python đầu tiên - Hello word Biến trong python Kiểu dữ liệu Khai báo và sử dụng biến trong python Ép kiểu dữ liệu Xem kiểu dữ liệu Cài đặt python Để cài đặt python, các bạn truy cập vào...

Chỉ số MACD, là tên gọi tắt của moving average convergence/divergence, là một chỉ số giao dịch được sử dụng trong phân tích kỹ thuật trên giá cổ phiếu. Chỉ số được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ 20. Chỉ số MACD giúp chúng ta xác định sự thay đổi của sức mạnh, hướng, động lượng (...

Có đôi khi, mình muốn test một model nào đó, nhưng mà mình lại tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm test data. Vì vậy, mình tạo cái tut này để lưu lại những data mình lượm lặt được, phục vụ cho việc tìm kiếm sau này dễ dàng hơn. Dataset này cung cấp tầm 19G hình ảnh nhạy cảm. Phục vụ cho các bài toán phân loại, nhận...

Lịch sử hình thành, phát triển ngôn ngữ c++ C++ là ngôn ngữ lập trình “bậc trung” được phát triển bởi Bjarne Stroustrup vào năm 1979 tại phòng thí nghiệm Bell Labs. C++ hoạt động được trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Mac OS, và các phiên bản của UNIX. Series bài học này hướng tới một khóa học đơn giản, với...

Lời giới thiệu Chúng ta cần một phần mềm có chất lượng tốt tốt một chút để hỗ trợ coding nhanh, gọn, lẹ. Các bạn có thể sử dụng các phần mềm miễn phí như Eclipse, NetBean, CodeBlock, Notepad++ …. Trong bài viết này, mình đề nghị các bạn cài visual studio hoặc visual studio code. Visual stuido là một phần khá bá đạo, hỗ...

Chương trình đầu tiên, Hello World Mã nguồn 1#include <iostream>2using namespace std; 34// main() is where program execution begins. 5int main() { 6cout << "Hello World. My name AlexBlack."; // prints Hello World. My name AlexBlack. 7 return 0; 8} Các bạn hãy thực hiện các bước mình mô tả kỹ ở bên dưới Mở text editor...