Bài 1: Căn Bản Về Python

Bài 1: Căn bản về python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các mục sau

Cài đặt python

Để cài đặt python, các bạn truy cập vào đường dẫn https://www.python.org/downloads/ và download phiên bản python mới nhất, phù hợp với hệ điều hành của bạn. Tại thời điểm mình viết bài viết này, phiên bản python mới nhất là 3.10.4. Nếu các bạn sử dụng hệ điều hành window, công việc sẽ hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần download file cài đặt python về, ấn next -> next -> next … finish. Xong

Đối với hệ điều hành macos hoặc linux, thông thường thì đã được cài đặt sẵn python, nên các bạn có thể bỏ qua bước này.

Hãy liên hệ mình qua chat message nếu các bạn gặp bất kỳ khó khăn hoặc lỗi gì khi cài đặt python nhé.

Cài đặt phần mềm để lập trình python (IDE)

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng Visual studio code, một IDE nhẹ nhàng, hỗ trợ nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều môi trường. Các bạn hãy truy cập vào đường dẫn https://code.visualstudio.com/download và download file cài đặt về. Với hệ điều hành window thì chúng ta chỉ cần next -> next … finish.

Chương trình python đầu tiên - Hello word

Chúng ta hãy mở chương trình visual studio code lên, chọn File -> New File -> đặt tên file là hello_word.py

Gõ vào dòng lệnh

1print ("Hello World!")

Chọn File -> Save hoặc ấn tổ hợp phím ctr + s (window - ubuntu) hoặc command + s (macos)

Chọn Terminal -> New Terminal

Gõ vào trong terminal dòng lệnh

1python3 hello_word.py

Cửa sổ terminal sẽ hiện ra như sau:

1python3 hello_word.py
2>>>Hello World!

Biến trong python

Biến là nơi lưu trữ các giá trị. Giá trị được gán vào biến thông qua dấu =

Ví dụ:

1
2name = 'alex' # name là tên biến, giá trị của name là alex
3
4age = 18 # age là tên biến, giá trị của age là 18

Kiểu dữ liệu

Mỗi giá trị trong python đều thuộc một kiểu dữ liệu nào đó. Các kiểu dữ liệu được định nghĩa sẵn trong python là string, number, list, dictionary, set. Ngoài ra, chúng ta có thể tự định nghĩa các kiểu dữ liệu để đáp ứng nhu cầu trong bài toán của mình. Ví dụ kiểu dữ liệu con mèo, con chó, động vật, cây, xe đạp, xe hơi …

Khai báo và sử dụng biến trong python

Python không có câu lệnh khai báo biến. Biến được tạo ra tại thời điểm chúng được gán giá trị.

Ví dụ:

1x = 5 # biến x được tạo ra, có giá trị là 5, kiểu dữ liệu là int
2
3x = "Alex" # biến x được gán giá trị là Alex, kiểu dữ liệu là string

Ép kiểu dữ liệu

Ép kiểu, nghĩa là biến đang có kiểu dữ liệu này, chúng ta muốn biến nó thành kiểu dữ liệu nọ. Ví dụ, một biến đang có kiểu dữ liệu là int, bài toán yêu cầu chuyển sang kiểu dữ liệu float rồi tính toán

1
2
3x = 5 # kiểu dữ liệu của x là int
4
5x = float(x) # kiểu dữ liệu của x là float
6
7x = str(x) # kiểu dữ liệu của x giờ là string

Xem kiểu dữ liệu

Để xem kiểu dữ liệu của một biến, chúng ta sử dụng hàm type

 1
 2x = 9
 3
 4y = 'alex'
 5
 6
 7print(type(x))
 8
 9>>> <class 'int'>
10
11print(type(y))
12
13>>> <class 'str'>

Comments