dac

Mô hình phân quyền - Access Control

Mô hình phân quyền - Access Control

Hiểu một cách đơn giản, chúng ta sẽ phân chia quyền cho một cá nhân được truy xuất một số tài nguyên, hoặc thực thi một số quyền.

• Phạm Duy Tùng 5 minute read