Phân cụm theo cửa hàng, phân cụm theo danh mục, phân cụm theo nhóm danh mục, là một trong các yếu tố | công cụ tốt giúp cho khối sale, khối marketing đưa ra các quyết định sáng suốt. Thông thường thì chúng ta sẽ phân loại các siêu thị thành các cụm, tuy nhiên, có vẻ như việc phân loại theo nhóm danh mục hoặc danh mục sẽ phù hợp hơn với mục tiêu kinh doanh | mục tiêu marketing. Ví dụ, việc phân loại theo danh mục sẽ cho phép chúng ta tiếp cận đến khoảng mục tiêu (target range) tốt hơn, và đưa ra các chương trình khuyến mãi phù hợp nhất với những nhu cầu của nhóm đó mang tới.